Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.09.2020.7

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.04.05.2020.3

Informacja dotyczy postępowania na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Biura Usług Projektowych i Wykonawstwa z Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.05.05.2020.3

Informacja dotyczy postępowania na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MDM Klima z Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.01.01.2020.4

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę VirtuaOperator z Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.19.12.2019.4

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi wydruku i dostawy periodyku naukowego “MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2020 r. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Libra-Print Daniel Puławski z Łomży.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.18.12.2019.3

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2020 r. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ABM SYSTEM z Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.16.11.2019.6

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie od 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020 r. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę F.U. M.A.D. DERVICE.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz