Kontakt

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

tel.: +48 22 518 49 00

NIP: 113-22-58-115

e-mail: biuro@mbpr.pl

ePUAP: /MBPR_Warszawa/SkrytkaESP

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
– Oddział Terenowy w Ciechanowie

ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów

tel. +48 23 672 35 99

e-mail: ciechanow@mbpr.pl

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
– Oddział Terenowy w Ostrołęce

ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka

tel. +48 29 766 65 88

e-mail: ostroleka@mbpr.pl

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
– Oddział Terenowy w Płocku

ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock

tel. +48 24 262 59 88

e-mail: plock@mbpr.pl

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
– Oddział Terenowy w Radomiu

ul. Mokra 2, 26-600 Radom

tel. +48 48 362 56 93

e-mail: radom@mbpr.pl

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
– Oddział Terenowy w Siedlcach

ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce

tel. +48 25 632 56 43

e-mail: siedlce@mbpr.pl