Wynik naboru do ogłoszenia nr 10/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 10/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 9/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 9/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 8/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 8/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 7/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 7/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 12/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 12/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 11/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 11/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Barbara Jaworska-Księżak zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Barbara Jaworska-Księżak wykazała się odpowiednią wiedzą dotyczącą znajomości procesu redakcyjno-technicznego, redakcji tekstów naukowych, map, infografik różnego typu oraz redakcji tekstów w języku angielskim. Spełniła wymagania i oczekiwania stawiane na w/w stanowisku.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 6/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 6/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Tomasz Wardak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Wardak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą prowadzenia polityki na poziomie województwa w zakresie transportu. Spełnił wymagania i oczekiwania stawiane na w/w stanowisku.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 5/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 5/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat, który spełnił wymagania formalne zrezygnował z udziału w dalszym  postępowaniu związanym z naborem.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 4/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 4/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.