Wynik naboru do ogłoszenia nr 38/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 38/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrana Pani Małgorzata Wójcik zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pani Małgorzata Wójcik w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zamówień publicznych. Po za tym posiada wymagane kwalifikacje wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 40/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 40/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Maciej Delnicki zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Pan Maciej Delnicki wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim.

Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 39/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 39/2022).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 36/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 36/2022).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 35/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 35/2022).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 34/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 34/2022).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 37/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 37/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Julita Szymczak zamieszkała w Płocku

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Julita Szymczak spełniła wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 37/2022 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 33/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny księgowy (ogłoszenie nr 33/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Adamczyk zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Małgorzata Adamczyk posiada odpowiednie wykształcenie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą o rachunkowości, utrzymywaniem dyscypliny finansów publicznych, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania kontroli operacji gospodarczych i finansowych.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 31/2022

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 31/2022).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aleksandra Klimczewska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Aleksandra Klimczewska w trakcie rozmowy wykazała się odpowiednią wiedzą na temat województwa mazowieckiego.Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.