Wynik naboru do ogłoszenia nr 29/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 29/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko zostały wybrane:

Pani Patrycja Majchrzak zamieszkała w Płocku,Pani Julia Mielnikow zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybrano dwie kandydatki do zatrudnienia, które uzyskały największą liczbę punktów tj. Panią Patrycję Majchrzak i Panią Julię Mielnikow. Kandydatki spełniły wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 29/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 34/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – Dyrektor Oddziału Terenowego (ogłoszenie nr 34/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat zrezygnował z udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 32/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 32/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 31/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 31/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 30/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 30/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 33/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 33/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Krzemińska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Krzemińska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 33/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko samodzielny referent.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 28/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 28/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Linowska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Linowska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 28/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 26/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 26/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jan Cieplak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jan Cieplak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym oraz znajomością systemów informacji geograficznej.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 23/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 23/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił oczekiwań do zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie wykazał się wystarczającą wiedzą.