Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.01.01.2020.4

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę dostępu do internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę VirtuaOperator z Warszawy.