Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.09.2020.8

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na wykonaniu badania ankietowanego ws. planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Selectivv z Warszawy.