Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.04.05.2020.3

Informacja dotyczy postępowania na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Biura Usług Projektowych i Wykonawstwa z Warszawy.