Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.12.11.2020.6

Informacja dotyczy postępowania na wykonanie usługi wydruku i dostawy periodyku naukowego “MAZOWSZE Studia Regionalne w 2021 r.” W wyniku badania i oceny złożonych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wojskowych Zakładów Kartograficznych w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.09.10.2020.4

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego McAfee dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Postępowanie dotyczyło zakupu i dostawy licencji oprogramowania antywirusowego dla 140 stanowisk oraz opiekę serwisową na okres 12 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.10.10.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na zakup i dostawę 5 szt. router-ów z serwisami na 12 miesięcy dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Ikaria z Łodzi.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.09.2020.8

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na wykonaniu badania ankietowanego ws. planowanego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego. W wyniku badania i oceny ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Selectivv z Warszawy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.09.2020.7

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na opracowaniu raportu pt. Wykorzystanie obiektów turystycznych wspieranych i promowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego a turystyka weekendowa na Mazowszu dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz