Kierownictwo biura

Aktualne kierownictwo Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie
dr Elżbieta Kozubek

Zastępca Dyrektora ds. Uzgodnień i Opinii
dr Michał Czaykowski

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Marcin Rolnik