Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.18.12.2019.3

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2020 r. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ABM SYSTEM z Warszawy.