Obiekty służbowe w trwałym zarządzie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Pułaskiego 19/21 w Siedlcach

użytkownik: Oddział Terenowy w Siedlcach

podstawa prawna: Decyzja Nr 247/01 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26.09.2001 r.