Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.19.12.2019.4

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na wykonanie usługi wydruku i dostawy periodyku naukowego “MAZOWSZE Studia Regionalne” w 2020 r. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Libra-Print Daniel Puławski z Łomży.