Sprawozdanie finansowe za 2023 rok

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.

Bilans-jednostki-budzetowej-2023Pobierz

Rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-2023Pobierz

Zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-2023Pobierz

Wyciag-z-danych-zawartych-w-zalaczniku-informacja-dodatkowaPobierz

Informacja-dodatkowa-2023Pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.

Bilans 2018Pobierz

Bilans 2018 – Rachunek zysków i stratPobierz

Bilans 2018 – Zestawienie zmian w funduszu jednostkiPobierz

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Dodatkowe informacje i objaśnieniaPobierz