Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.02.02.2020.4

Informacja dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usługi zapewnienie biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji lub pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów.