Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.04.05.2020.5

Informacja dotyczy postępowania na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę firmy P.W. SAJBER z Radomia.