Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.02.2024

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi kompleksowej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie:

rezerwacji i zakupu biletów lotniczych oraz kolejowych; rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych; zapewnienia ubezpieczenia na czas podróży.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi kompleksowej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i kolejowych, rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych oraz zapewnienia ubezpieczenia na czas podróży – w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 r. w postępowaniu wyłączonym ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 1/23 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełna treść zapytania ofertowego:

zapytanie-ofertowe-wyjazdy-zagraniczne-2024-r_Pobierz

Application22024-2-140001Pobierz

Application12024-2-210001Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.11.2023.3

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.