Opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Sokołów Podlaski – Siedlce wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja Projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom społecznym oraz opracowanie Wstępnego studium planistyczno-prognostycznego w ramach II etapu naboru do programu Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r. dla projektu liniowego pn. Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Ostrów Mazowiecka – Małkinia wraz z przeprowadzeniem spotkań informacyjnych ze społeczeństwem miejscowości, w których planowana jest realizacja projektu, w celu ograniczenia lub zapobieżenia konfliktom.

Załącznik nr 3a – JEDZ w formacie xmlPobierz

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniuPobierz

Specyfikacja warunków zamówieniaPobierz

Edytowalna wersja formularza JEDZPobierz

Interlockingmatrix PL WorkshopPobierz

JEDZ instrukcjaPobierz

Naming of elements in RailSys Model 2017-05-10Pobierz

OPZ Rewitalizacja Ostrów-MałkiniaPobierz

OPZ Rewitalizacja Sokołów_SiedlcePobierz

Wskazówki wykonywania obliczeń trakcyjnych w RailSys (wersja 1.0)Pobierz

Wytyczne do budowy modeli mikrosymulacyjnych 2015-03-10 v1.0Pobierz

Załącznik nr 9 Istotne warunki umowyPobierz

Załącznik nr 1d – Ir-11 Instrukcja o rozkładzie jazdyPobierz

Załącznik nr 1e – Id-3 Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowegoPobierz

Załącznik nr 1f – Igo-1 Wytyczne badań podłoża gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowejPobierz

Załącznik nr 1g – Pasażerski Model TransportowyPobierz

Załącznik nr 2 Formularz ofertowyPobierz

Załącznik nr 4 do SWZ oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejPobierz

Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz usługPobierz

Załącznik nr 6 do SWZ wykaz osóbPobierz

Załącznik nr 7 a do SWZ oświadczenie – art 125 OSW o spełnieniu warunków postępowaniaPobierz

Załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie – art 125 pzpPobierz

Załącznik nr 8 do SWZ wykorzystanie zasobów innego podmiotuPobierz

Interlockings

Delays v2

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Wyjaśnienie treści SWZPobierz

Załącznik nr 2 Formularz ofertowyPobierz

Załącznik nr 7 b do SWZ oświadczenie – orzeczenie brak zakazu ubiegania się o zamówienie publicznePobierz

Informacja o kwotach jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniaPobierz

Informacja z otwarcia ofertPobierz

Informacja o wyborze ofert (II część)Pobierz

Informacja o wyborze oferty (I część)Pobierz