Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.05.05.2020.3

Informacja dotyczy postępowania na zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Mokrej 2 w Radomiu. W wyniku badania i oceny oferty złożonej w zapytaniu ofertowym jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MDM Klima z Warszawy.