Pojęcia i skróty

Podręczny słowniczek wyjaśniający pojęcia trudne i skróty używane na stronie.

Pojęcie, skrótWyjaśnienie lub opis
EUEuropean Union – Unia Europejska
MBPRMazowieckie Biuro Planowania Regionalnego – skrót od nazwy instytucji
MSRMazowsze Studia Regionalne – skrót od nazwy periodyku wydawanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
OMWObszar Metropolitalny Warszawy – nazwa rejonu w centralnej Polsce, obejmującego Warszawę i okoliczne miejscowości, używanego w dokumentacji urzędowej.
PZPPlan Zagospodarowania Przestrzennego
PZPWMPlan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – skrót od nazwy dokumentu opracowywanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
StudiumDokument na dowolny temat opisujący szczegółowo dane zagadnienie wraz z jego analizą.
SUKZPStudium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – skrót od nazwy dokumentu opracowywanego przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Skrót może być używany jako pierwsza część bardziej rozwiniętego skrótu – wówczas jego druga część pochodzi od pierwszych liter zagadnienia, dla którego opracowywane jest studium uwarunkowań.
SWRMStrategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego – skrót od nazwy zbioru dokumentów opracowywanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
UEUnia Europejska
WMWojewództwo Mazowieckie – rejon administracyjny w centralnej Polsce.
Tabela z wyjaśnieniami skrótów i pojęć trudnych