Likwidacja nr 2/W/2023

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 28 listopada 2023 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawanumer telefonu: 22 518-49-00Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518-49-52) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza1Urządzenie introligatorskieMBW 584/0001Urządzenie z 2006 r.  Stan techniczny dobry. Noże wymagają ostrzenia lub wymiany.2MonitorMBW/491/0130Monitor wyeksploatowany z przebarwieniami.3Jednostka centralnaMBW/491/0134Komputer z 2012 r.  z systemem operacyjnym Windows 7 o niskich parametrach użytkowych.4Jednostka centralnaMBW/491/0140Komputer z 2012 r.  z systemem operacyjnym Windows 7 o niskich parametrach użytkowych.5Jednostka centralnaMBW/491/0123Komputer z 2012 r.  z systemem operacyjnym Windows 7 o niskich parametrach użytkowych.6Szafa otwieranaMBW/I/002/0274Stan techniczny dobry. Mebel niezniszczony.

Likwidacja nr 1/W/2023

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa 18 maja 2023 r.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 2 czerwca 2023 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawanumer telefonu: 22 518 49 00Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518 49 00) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2 czerwca 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.składnik majątkunr inwentarzowyDiagnoza1.ścianka reklamowaMBW/808/0001TRMPrzyjęta do użytkowania w 2009 r. Stelaż do przekazania, bez planszy z nadrukiem zawierającym logotypy2.stółMBW/I/001/0226Przyjęta do użytkowania w 2008 r. Posiada ślady długotrwałego eksploatacji3.witrynaMBW/I/002/0161Przyjęta do użytkowania w 2008 r. Posiada ślady długotrwałego wykorzystania4.witrynaMBW/I/002/0162Przyjęta do użytkowania w 2008 r. Posiada ślady długotrwałego wykorzystania5.szafa ubraniowaMBW/I/002/0204Przyjęta do użytkowania w 2010 r. Posiada ślady długotrwałej eksploatacji6.zabudowa recepcjiMBW/I/002/0248Przyjęto do użytkowania w 2015. Posiada ślady długotrwałego eksploatacji7.fotel gabinetowyMBW/I/003/0298Przyjęto do użytkowania w 2017 r. Posiada ślady długotrwałej eksploatacji8.telewizorMBW/II/003/0006Przyjęto do użytkowania w 2008. Niesprawny.Brak pilota. Marka Sharp

Likwidacja nr 1/C/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Ciechanowieul. Powstańców Warszawskich 11,06-400 Ciechanównumer telefonu: 23 672 35 99

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów a w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 23 672 35 99) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza12341.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0035Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem. Ulega częstym zawieszeniom i samoczynnym restartom. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.2.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0027Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych i nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem.Ulega częstym zawieszeniom. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.3.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0032Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer charakteryzuje się słabymi parametrami technicznymi: wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.4.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0033Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer wyeksploatowany, cechuje się niskimi parametrami technicznymi, które nie pozwalają na płynną pracę użytkownika. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego .5.Komputer Dell Optiplex 3020MT    OTC/II/005/0040  Komputer z 2015 roku. Wyposażony w Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.Nie posiada dysku twardego. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności. 6.Monitor Dell E-series E2011H UPS Ever Duo II 350OTC/491/0029  Monitor 19’’ z 2011 roku, przestarzały, posiada uszkodzony zasilacz, naprawa jest nieopłacalna. UPS jest uszkodzony, nie podtrzymuje zasilania.7.Monitor PHILIPS 190B7CG/00   UPS UPS EATON PW 5110OTC/491/0017Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, o niskiej jakości wyświetlanego obrazu, posiada uszkodzony włącznik.   UPS EATON 5110 – urządzenie ma pękniętą obudowę, mocno wyeksploatowane.8.Monitor PHILIPS 190B7CG/00     Ruter CISCO DUAL ETHERNET SECURITY ROUTER 1800   Serwer HP DL185R05 QC     UPS APC SMART 1500OTC/491/5002  Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, przestarzały, martwe piksele, przebarwienia na ekranie. Sprzęt nie ma zastosowania obecnie w biurze.   Ruter z 2008 roku obecnie nie wykorzystywany w MBPR, przestarzały, brak kompatybilności z urządzeniami aktywnymi. Brak wsparcia technicznego, co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa  IT w Biurze.   Serwer z 2008 roku obecnie nie używany, wykorzystany system Windows Serwer 2008 R2, nie posiadający wsparcia producenta, co ma wpływ na bezpieczeństwo IT w Biurze. Nie posiada dysków twardych.   Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany.9.UPS APC BACK 500VAOTC/II/005/0044Urządzenie z 2018 roku posiada uszkodzoną elektronikę, dalsza eksploatacja nie jest wskazana.

Likwidacja nr 1/O/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ostrołęce – ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Ostrołęceul. Piłsudskiego 3807-410 Ostrołękanumer telefonu: 29 766 65 88

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 29 766 65 88) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza  1234 1.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna DC 7800p wraz z oprogramowaniem – Monitor LCD PHILIPS 190B8CSOTO/491/0/30Komputer z roku 2008. HP DC7800 – Intel Core2 Duo E8400, RAM 6 GB, NVIDIA GeForce 8600 GT, MS Windows 8.1 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 2.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell OptiPlex 390 DT wraz z oprogramowaniemOTO/491/0/28Komputer z roku 2011. DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.3. Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell OptiPlex 390 DT wraz z oprogramowaniemOTO/491/0/29Komputer z roku 2011. DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 4.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniemOTO/II/05/21Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 5.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniemOTO/II/05/20Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 6.Zestaw komputerowy:– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniemOTO/II/05/19Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych. 7.Monitor LCD PHILIPS 190B8CSOTO/491/0/32Monitor z 2007 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. 8.Monitor LCD 19 ACER AL 1913OTO/491/0/17Monitor z 2005 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.9.Wideoprojektor TPD-T90Nr ser.10556750+LogitehOTO/803/8/05Projektor z 2005 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. 10.HP Business Inkjet 2800OTO/491/0024Drukarka z 2008 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z głowicami i tuszami. 11.Serwer HP DL 185R05OTO/491/5/02Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.

Likwidacja nr 1/S/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Siedlcach – ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 14 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Siedlcachul. Pułaskiego 19/2108-110 Siedlcenumer telefonu: 25 632 56 43Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 25 632 56 43) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza1Komputer Dell Vostro – 4 szt.OTS/II/05/031, OTS/II/05/033, OTS/II/05/035, OTS/II/05/036,  Komputery z roku 2013. Wyeksploatowane, o niskiej wydajności, parametry komputerów nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiadają nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.2serwer HP Proliant DL 185G5OTS/491/5013Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz Biura. Nie posiada dysków twardych.3Router Cisco 1800OTS/491/5013Router z 2008 roku. Z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz Biura.4UPS APC SMART 1500OTS/491/5013Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się.5Monitor Philips 24”OTS/491/0032Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.6Kamera PanasonicOTS/803/8003Kamera z  ok. 1996 r., przestarzała technologia, akumulatory zużyte, niesprawna.

Likwidacja nr 1/R/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Radomiu – ul. Mokra 2, 26-600 Radom.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 5 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Radomiuul. Mokra 226-600 Radomnumer telefonu: 48 362 56 93Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu, ul. Mokra 2, 26-600 Radom w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 48 362 56 93) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Radomiu, Mokra 2, 26-600 Radom.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza1Zestaw komputerowyOTR-491-0039Komputer stacjonarny: DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, HDD 80 GB, MS Windows 7 Pro, 2011 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Monitor Dell E2011Ht – LCD, 20”, 2011 r. Mały ekran. Wyeksploatowany, nosi ślady używania, ma plamki i ryski na ekranie. UPS Ever DUO II 350 – 2011 r., uszkodzona elektronika, nie włącza się, zużyta bateria.2Zestaw komputerowyOTR-491-0040Komputer stacjonarny: DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, HDD 80 GB, MS Windows 7 Pro, 2011 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Monitor Dell E2011Ht – LCD, 20”, 2011 r. Mały ekran. Wyeksploatowany, nosi ślady używania, ma plamki i ryski na ekranie. UPS Ever DUO II 350 – 2011 r., uszkodzona elektronika, nie włącza się, zużyta bateria.3Zestaw komputerowyOTR-491-0041Komputer stacjonarny: DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, HDD 80 GB, MS Windows 7 Pro, 2011 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Monitor Dell E2011Ht – LCD, 20”, 2011 r. Mały ekran. Wyeksploatowany, nosi ślady używania, ma plamki i ryski na ekranie. UPS Ever DUO II 350 – 2011 r., uszkodzona elektronika, nie włącza się, zużyta bateria.4Zestaw komputerowyOTR-491-0042Komputer stacjonarny: DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, HDD 80 GB, MS Windows 7 Pro, 2011 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Monitor Dell E2011Ht – LCD, 20”, 2011 r. Mały ekran. Wyeksploatowany, nosi ślady używania, ma plamki i ryski na ekranie. UPS Ever DUO II 350 – 2011 r., uszkodzona elektronika, nie włącza się, zużyta bateria.5Zestaw komputerowyOTR-491-0044Komputer stacjonarny: DELL OPTIPLEX 9020 – Intel Core i5-4590, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro, 2015 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Ulega częstym zawieszeniom i samoczynnym restartom. Prawdopodobnie uszkodzona płyta główna i zasilacz. Monitor Dell P1914Sf – LCD, 19”, 2015 r. Mały ekran, wyeksploatowany, nosi ślady używania, posiada plamki i ryski na ekranie.6Komputer Dell VostroOTR-II-005-0034Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.7Komputer Dell VostroOTR-II-005-0035Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.8Komputer Dell VostroOTR-II-005-0036Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.9Komputer Dell VostroOTR-II-005-0038Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.10Komputer Dell VostroOTR-II-005-0039Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.11Komputer Dell VostroOTR-II-005-0040Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.12Komputer Dell VostroOTR-II-005-0041Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.13Komputer Dell VostroOTR-II-005-0042Komputer stacjonarny: DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, HDD 500 GB, MS Windows 7 Pro, 2013 r. Przestarzały sprzęt komputerowy, niespełniający obecnych wymagań pracy Biura. O niskiej wydajności. Posiadający słabe parametry techniczne. Parametry komputera nie pozwalają na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.14Sieć komputerowaOTR-491-5002Serwer – Intel Pentium IV, Linux, 2004 r. Przestarzały i wyeksploatowany serwer, o niskiej wydajności. Niespełniający minimalnych wymagań technicznych dotyczących współpracy z nowym, aktualnym oprogramowaniem. UPS APC 1500VA – 2004 r., nie działa, uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Switch OvisLink Ether-FSH2402GT – 2004 r., nie włącza się, prawdopodobnie uszkodzona elektronika.15SerwerOTR-491-5003Serwer HP ProLiant DL185 G5 – Przestarzały i wyeksploatowany serwer z 2008 r., o niskiej wydajności. Niespełniający minimalnych wymagań technicznych dotyczących współpracy z nowymi serwerowymi systemami operacyjnymi i aktualnym oprogramowaniem. Starego typu procesor, niska liczba pamięci RAM (4GB), brak dedykowanych dysków twardych z odpowiednią pojemnością (brak dysków). UPS APC 1500VA – 2008 r., uszkodzona elektronika, zużyta bateria. Router Cisco 1811 – 2008 r., nie włącza się, prawdopodobnie uszkodzona elektronika.

Likwidacja nr 5/W/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Biuro w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa 7 listopada 2022 r.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 23 listopada 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawieul. Nowy Zjazd 100-301 Warszawanumer telefonu: 22 518 49 00Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 22 518 49 37) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza1Centrala telefoniczna Panasonic KX-TDE200MBW/626/0003Centrala z 2011 roku. Wyeksploatowana. Została wymieniona w 2019 roku i obecnie nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura2Drukarka Brother HL-5350DNMBW/491/0108Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru3Drukarka Brother HL-5350DNMBW/491/0109Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru4Drukarka Brother MFC-6490CW A3MBW/II/005/0013Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru5Drukarka HP Color Laserjet Pro CP1025MBW/II/005/0023Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru6Drukarka OKI B6300MBW/491/0095Urządzenie drukujące z 2008 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru7Drukarka OKI B710dnMBW/II/005/0021Urządzenie drukujące z 2011 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru8Drukarka OKI B720nMBW/II/005/0015Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z pobieraniem papieru9Kamera video Canon MVX330iMBW/II/003/0005Kamera z 2005 roku. Urządzenie nie uruchamia się.           Z uwagi na niskie parametry naprawa nieopłacalna.10Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0126Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.11Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0127Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.12Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0128Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.13Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0129Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.14Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0130Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.15Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0132Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.16Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0136Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.17Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0141Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.18Komputer DELL Optiplex 3010MBW/491/0145Komputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.19Komputer DELL Optiplex 390MBW/491/0112Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.20Komputer DELL Optiplex 390MBW/491/0114Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.21Komputer DELL Optiplex 390MBW/491/0115Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.22Komputer DELL Optiplex 390MBW/491/0116Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.23Komputer Dell Vostro 270SMBW/II/005/0099Komputer z roku 2013. Nie uruchamia się. Z uwagi na niskie parametry jego naprawa jest nieopłacalna24Komputer Dell Vostro 270SMBW/II/005/0100Komputer z roku 2013. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.25Komputer Dell Vostro 270SMBW/II/005/0101Komputer z roku 2013. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.26Komputer Dell Vostro 3900MBW/II/005/0120Komputer z roku 2014. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.27Komputer Dell Vostro 3900MBW/II/005/0122Komputer z roku 2014. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika. Posiada nie wspierany przez firmę Microsoft system operacyjny.28Komputer HP dc7900MBW/491/0102TRMKomputer z roku 2009. Nie uruchamia się. Z uwagi na niskie parametry jego naprawa jest nieopłacalna29Komputer HP dc7900MBW/491/0103TRMKomputer z roku 2009.Uruchamia się, brak zainstalowanego systemu, posiada nalepkę-klucz. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika30Komputer HP dc7900MBW/491/0104TRMKomputer z roku 2009.Uruchamia się, brak zainstalowanego systemu, posiada nalepkę-klucz. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika31Komputer Lenovo ThinkCentre Edge91MBW/II/005/0041Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika32Laptop DELL Latitude E6320MBW/491/0108Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika33Laptop DELL Latitude E6320MBW/491/0111Komputer z roku 2011. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika34Laptop DELL Latitude E6320MBW/491/0119TRMKomputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika35Laptop DELL Latitude E6320MBW/491/0120TRMKomputer z roku 2012. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika36Laptop DELL Latitude E6320MBW/491/0121TRMKomputer z roku 2012. Uszkodzony dysk twardy, wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika37Laptop DELL Latitude E6320MBW/491/0118TRMKomputer z roku 2012. Uszkodzony dysk twardy, uszkodzona bateria, wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika38Laptop Toshiba U400-185MBW/491/0105TRMKomputer z roku 2009.Uruchamia się, brak zainstalowanego systemu, posiada nalepkę-klucz. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika39Monitor DELL 1908FPlMBW/491/0096Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.40Monitor DELL P1914SfMBW/491/0128Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.41Monitor DELL P1914SfMBW/491/0149Monitor z 2016 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.42Monitor DELL P2212HMBW/491/0123Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.43Monitor DELL P2212HMBW/491/0132Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.44Monitor DELL P2212HMBW/491/0134Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.45Monitor DELL P2212HMBW/491/0136Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.46Monitor DELL P2212HMBW/491/0140Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.47Monitor DELL P2212HMBW/491/0144Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.48Monitor DELL P2212HMBW/491/0147Monitor z 2012 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.49Monitor Hyundai X224WMBW/491/0089Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.50Monitor Hyundai X224WMBW/491/0090Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.51Monitor Lacie 324MBW/491/0088Monitor z 2008 roku przestarzały, wyeksploatowany, rozmyty obraz. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.52Monitor LG Flatron L1919SMBW/491/0062Monitor z 2006 roku. Nie uruchamia się. Brak możliwości naprawy.53Monitor LG Flatron W2052TQMBW/491/0102TRMMonitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.54Monitor LG Flatron W2052TQMBW/491/0103TRMMonitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.55Monitor LG Flatron W2052TQMBW/491/0104TRMMonitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.56Monitor LG Flatron W2052TQMBW/491/0105TRMMonitor z 2009 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.57Monitor Samsung SyncMaster 940BMBW/491/0024Monitor z 2001 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.58Projektor Sanyo PLC-XD2600MBW/II/005/0020Projektor z 2011 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.59Projektor Toshiba TDP-T91MBW/803/8002Projektor z 2005 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.60Router Cisco 1800MBW/II/005/0062Router z 2012 roku. Z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.61Serwer Z77-D3HMBW/491/5005Serwer z 2012 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.62Serwer Z77-D3HMBW/491/5006Serwer z 2012 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.63Serwer Z77-D3HMBW/491/5007Serwer z 2012 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.65Serwer Proliant 380pMBW/491/5010MOTSerwer z 2014 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.66Serwer Proliant 380pMBW/491/5011MOTSerwer z 2014 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.67Serwer Proliant DL185 GSMBW/491/5003Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.68Serwer Proliant DL185 GSMBW/491/5004Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.69UPC EVER ECO 1000LCDMBW/II/005/0148UPS z 2016 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia.70UPC EVER ECO 1000LCDMBW/II/005/0149UPS z 2016 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia.71UPS APC Back 350MBW/II/005/0131UPS z 2015 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia.72UPS APC Back 500MBW/II/005/0132UPS z 2015 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia.73UPS APC PRO 1200MBW/II/005/0055UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się74UPS APC PRO 1200MBW/II/005/0056UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się75UPS APC PRO 1200MBW/II/005/0070UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie podtrzymuje napięcia76UPS APC PRO 1200MBW/II/005/0097UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się77UPS APC SMART 1500MBW/II/005/0037UPS z 2011 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się78UPS APC SMART 1500MBW/II/005/0038UPS z 2011 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się79UPS APC SMART 1500MBW/II/005/0040UPS z 2011 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia.80UPS APC SMART 1500MBW/II/005/0039UPS z 2011 roku. Wyeksploatowany, nie podtrzymuje napięcia.81UPS Ever Duo II Pro 500MBW/491/0144UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się82UPS Mustek PowerMust 636MBW/II/005/0072UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się83UPS Mustek PowerMust 636MBW/II/005/0073UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się84UPS Mustek PowerMust 636MBW/II/005/0079UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się85UPS Mustek PowerMust 636MBW/II/005/0081UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się86UPS Mustek PowerMust 636MBW/II/005/0083UPS z 2012 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się. Uszkodzona obudowa87UPS Mustek PowerMust 636 LCDMBW/II/005/0110UPS z 2014 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się88UPS Mustek PowerMust 636 LCDMBW/II/005/0112UPS z 2014 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się89UPS Mustek PowerMust 636 LCDMBW/II/005/0113UPS z 2014 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się90UPS PowerWare 5110MBW/491/0062UPS z 2006 roku, wyeksploatowany. Nie włącza się91Router TP-Link TL-MR3220MBW/II/005/0092Router nie uruchamia się

Likwidacja nr 1/P/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Oddział Terenowy w Płocku 26 sierpnia 2022 r.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do15 września 2022 r. w siedzibie Oddziału Terenowego MBPR w Płocku do godz. 11:00 na podany adres:Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w WarszawieOddział Terenowy w Płockuul. Kolegialna 1909-402 Płocknumer telefonu: 24 262 59 88Na kopertach powinien być napis:„Zbędne i zużyte składniki majątkowe”Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 24 262 59 88) i umówieniu się na konkretny termin.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 września 2022 r.  o godz. 12.00 w budynku Oddział Terenowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza12341.Komputer Dell Vostro – 5 szt.OTP/ll/005/0025OTP/ll/005/0026OTP/ll/005/0027OTP/ll/005/0028OTP/ll/005/0031Jednostka centralna z 2013 roku, wsparcie producenta zakończone w 2017 roku. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.2.Monitor LCD 19″ BelineaOTP/491/0015Monitor z 2004 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.3.Monitor Acer AL1913 19″ – 2 szt.OTP/491/0021OTP/491/0038Monitor z 2005 roku, przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Ekran posiada przebarwienia oraz smugi. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura4.Urządzenie drukujące HP Color LaserJet Pro CP1025OTP/II/005/0011Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowany o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Nie posiada funkcji druku dwustronnego. Brak tuszy drukujących. 5.Urządzenie skanujące Microtek FileScan 1600XLOTP/II/005/0012Urządzenie skanujące z 2010 roku, wyeksploatowane o niskiej wydajności oraz słabej jakości skanowanych dokumentów. Nie posiada funkcji skanowania dwustronnego oraz podajnika na więcej niż jeden dokument.6.Urządzenie skanujące Fujitsu fi-5530C (z zestawu komp. ACOM OTP/491/0023 przeniesiony na komputer OTP/491/0032)OTP/491/0032 Urządzenie skanujące z 2008 roku, wyeksploatowane oraz uszkodzone w postaci zużytych rolek pobierających papier przez co piszczy oraz się zacina. Naprawa niemożliwa, z uwagi na brak dostępności części zamiennych.

Likwidacja nr 1/OTS/2020

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Oddział Terenowy w Siedlcach.

Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.Wniosek o darowiznę powinien zawierać:nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;telefon kontaktowy;odpis statutu.Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 22.10.2020 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Siedlcach do godz. 12:00 na podany adres: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Siedlcach, Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce, tel. +48 25 632 56 43

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Siedlcach, ul. Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu +48 25 632 56 43) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 22.10.2020 r. o godz. 13:00 w budynku Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Siedlcach.

W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Diagnoza likwidowanych urządzeńPobierz