Likwidacja nr 1/O/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ostrołęce – ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  • wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  • oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • telefon kontaktowy;
  • odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 16 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce do godz. 11:00 na podany adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Oddział Terenowy w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38
07-410 Ostrołęka
numer telefonu: 29 766 65 88

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 29 766 65 88) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza  
1234
 1.Zestaw komputerowy:
– Jednostka centralna DC 7800p wraz z oprogramowaniem – Monitor LCD PHILIPS 190B8CS
OTO/491/0/30Komputer z roku 2008. HP DC7800 – Intel Core2 Duo E8400, RAM 6 GB, NVIDIA GeForce 8600 GT, MS Windows 8.1 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.
 2.Zestaw komputerowy:
– Jednostka centralna Dell OptiPlex 390 DT wraz z oprogramowaniem
OTO/491/0/28Komputer z roku 2011. DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.
3. Zestaw komputerowy:
– Jednostka centralna Dell OptiPlex 390 DT wraz z oprogramowaniem
OTO/491/0/29Komputer z roku 2011. DELL OPTIPLEX 390 – Intel Core i5-2400, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.
 4.Zestaw komputerowy:
– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniem
OTO/II/05/21Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.
 5.Zestaw komputerowy:
– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniem
OTO/II/05/20Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.
 6.Zestaw komputerowy:
– Jednostka centralna Dell VOSTRO wraz z oprogramowaniem
OTO/II/05/19Komputer z roku 2013. DELL VOSTRO 270s – Intel Core i3-3240, RAM 4 GB, MS Windows 7 Pro. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.
 7.Monitor LCD PHILIPS 190B8CSOTO/491/0/32Monitor z 2007 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.
 8.Monitor LCD 19 ACER AL 1913OTO/491/0/17Monitor z 2005 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.
9.Wideoprojektor TPD-T90Nr ser.10556750+LogitehOTO/803/8/05Projektor z 2005 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.
 10.HP Business Inkjet 2800OTO/491/0024Drukarka z 2008 roku, wyeksploatowane, o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Problemy z głowicami i tuszami.
 11.Serwer HP DL 185R05OTO/491/5/02Serwer z 2008 roku. Wyeksploatowany, z uwagi na niskie parametry nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura. Nie posiada dysków twardych.