Likwidacja nr 1/C/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku OT MBPR w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  • wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  • oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • telefon kontaktowy;
  • odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do 30 grudnia 2022 r. w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie do godz. 11:00 na podany adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Oddział Terenowy w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11,
06-400 Ciechanów
numer telefonu: 23 672 35 99

Na kopertach powinien być napis: „Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów a w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 23 672 35 99) i umówieniu się na konkretny termin.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Ciechanowie – ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza
1234
1.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0035Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem. Ulega częstym zawieszeniom i samoczynnym restartom. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.
2.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0027Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer o niskich parametrach technicznych i nie współpracuje z aktualnym oprogramowaniem.
Ulega częstym zawieszeniom. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.
3.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0032Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer charakteryzuje się słabymi parametrami technicznymi: wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego. Nie posiada dysku twardego.
4.Komputer Dell Vostro 270sOTC/II/005/0033Jednostka centralna z 2013 roku. Komputer wyeksploatowany, cechuje się niskimi parametrami technicznymi, które nie pozwalają na płynną pracę użytkownika. Nie posiada dysku twardego. Komputer wyposażony w system Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego .
5.Komputer Dell Optiplex 3020MT    OTC/II/005/0040  Komputer z 2015 roku. Wyposażony w Windows 7 (64 bit), bez wsparcia producenta systemu operacyjnego.
Nie posiada dysku twardego. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności.
 6.Monitor Dell E-series E2011H UPS Ever Duo II 350OTC/491/0029  Monitor 19’’ z 2011 roku, przestarzały, posiada uszkodzony zasilacz, naprawa jest nieopłacalna. UPS jest uszkodzony, nie podtrzymuje zasilania.
7.Monitor PHILIPS 190B7CG/00   UPS UPS EATON PW 5110OTC/491/0017Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, o niskiej jakości wyświetlanego obrazu, posiada uszkodzony włącznik.   UPS EATON 5110 – urządzenie ma pękniętą obudowę, mocno wyeksploatowane.
8.Monitor PHILIPS 190B7CG/00     Ruter CISCO DUAL ETHERNET SECURITY ROUTER 1800   Serwer HP DL185R05 QC     UPS APC SMART 1500OTC/491/5002  Monitor 19’’ z 2007 roku, wyeksploatowany, przestarzały, martwe piksele, przebarwienia na ekranie. Sprzęt nie ma zastosowania obecnie w biurze.   Ruter z 2008 roku obecnie nie wykorzystywany w MBPR, przestarzały, brak kompatybilności z urządzeniami aktywnymi. Brak wsparcia technicznego, co jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa  IT w Biurze.   Serwer z 2008 roku obecnie nie używany, wykorzystany system Windows Serwer 2008 R2, nie posiadający wsparcia producenta, co ma wpływ na bezpieczeństwo IT w Biurze. Nie posiada dysków twardych.   Zasilacz awaryjny z 2008 roku, wyeksploatowany.
9.UPS APC BACK 500VAOTC/II/005/0044Urządzenie z 2018 roku posiada uszkodzoną elektronikę, dalsza eksploatacja nie jest wskazana.