Likwidacja nr 1/P/2022

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku MBPR – Oddział Terenowy w Płocku 26 sierpnia 2022 r.

1. Nieodpłatne przekazanie zbędnych i zużytych składników rzeczowych majątku może nastąpić na pisemny wniosek instytucji gospodarki budżetowej, organów administracji publicznej i samorządowej, instytucji oświaty i szkolnictwa, instytucji niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

2. Wniosek o darowiznę powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego;
  • informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;
  • wskazanie składników majątku ruchomego, o który występuje jednostka;
  • uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składników majątku ruchomego;
  • oświadczenie, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku ruchomego zostaną odebrane w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym, na koszt podmiotu, któremu przekazano te składniki majątku ruchomego;
  • imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;
  • telefon kontaktowy;
  • odpis statutu.

3. Zainteresowane jednostki proszone są o złożenie dokumentów (ofert pisemnych) w terminie do
15 września 2022 r. w siedzibie Oddziału Terenowego MBPR w Płocku do godz. 11:00 na podany adres:

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Oddział Terenowy w Płocku
ul. Kolegialna 19
09-402 Płock
numer telefonu: 24 262 59 88

Na kopertach powinien być napis:
„Zbędne i zużyte składniki majątkowe”

Niżej przedstawione przedmioty można oglądać w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, Oddział Terenowy w Płocku ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (numer do kontaktu 24 262 59 88) i umówieniu się na konkretny termin.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16 września 2022 r.  o godz. 12.00 w budynku Oddział Terenowy w Płocku, ul. Kolegialna 19, 09-402 Płock.

4. W przypadku braku wniosków o przekazanie, niżej wymienione składniki rzeczowe majątku zostaną przekazane do utylizacji.

Lp.NazwaNr inwentarzowyDiagnoza
1234
1.Komputer Dell Vostro – 5 szt.OTP/ll/005/0025OTP/ll/005/
0026OTP/ll/005/0027OTP/ll/
005/0028OTP/ll/005/0031
Jednostka centralna z 2013 roku, wsparcie producenta zakończone w 2017 roku. Wyeksploatowany, o niskiej wydajności, parametry komputera nie pozwalające na poprawne działanie aktualnego oprogramowania oraz płynną pracę użytkownika.
2.Monitor LCD 19″ BelineaOTP/491/0015Monitor z 2004 roku przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura.
3.Monitor Acer AL1913 19″ – 2 szt.OTP/491/0021OTP/491/0038Monitor z 2005 roku, przestarzały, wyeksploatowany o niskiej jakości wyświetlanego obrazu. Ekran posiada przebarwienia oraz smugi. Nie znajduje zastosowania dla potrzeb realizowanych na rzecz biura
4.Urządzenie drukujące HP Color LaserJet Pro CP1025OTP/II/005/0011Urządzenie drukujące z 2010 roku, wyeksploatowany o niskiej wydajności oraz słabej jakości druku. Nie posiada funkcji druku dwustronnego. Brak tuszy drukujących. 
5.Urządzenie skanujące Microtek FileScan 1600XLOTP/II/005/0012Urządzenie skanujące z 2010 roku, wyeksploatowane o niskiej wydajności oraz słabej jakości skanowanych dokumentów. Nie posiada funkcji skanowania dwustronnego oraz podajnika na więcej niż jeden dokument.
6.Urządzenie skanujące Fujitsu fi-5530C (z zestawu komp. ACOM OTP/491/0023 przeniesiony na komputer OTP/491/0032)OTP/491/0032 Urządzenie skanujące z 2008 roku, wyeksploatowane oraz uszkodzone w postaci zużytych rolek pobierających papier przez co piszczy oraz się zacina. Naprawa niemożliwa, z uwagi na brak dostępności części zamiennych.