Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.03.02.2019.5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego Z-OA.26.03.02.2019

Dotyczy zapytania ofertowego Z-OA.26.03.02.2019 na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji dedykowanej do wyświetlania danych przestrzennych o określonej funkcjonalności (Geoportal) dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.01.02.2019.4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego Z-OA.26.01.02.2019

Dotyczy zapytania ofertowego Z-OA.26.01.02.2019 na świadczenie kompleksowej usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji lub pobytów hotelowych, opcjonalnie wynajmu samochodów, związanych z podróżami służbowymi pracowników Zamawiającego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.03.02.2019

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i wdrożeniu aplikacji dedykowanej do wyświetlania danych przestrzennych o określonej funkcjonalności (Geoportal) dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Opis przedmiotu zamówienia

Aplikacja nazywana w dalszej części dokumentu jest Geoportalem. Geoportal powinien być:

wydajny w kontekście szybkości wyświetlania danych.czytelny dla nieprofesjonalistów, umożliwiając im przeglądanie danych przestrzennych bez szkolenia z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i umiejętności obsługi komputera.ma być dostosowany do identyfikacji wizualnej jednostki Zamawiającego, gdzie kolorem dominującym w menu, będzie kolor biały, akcenty kolorystyczne będą w barwach zielonych zgodnych z identyfikacją wizualną Biura dostępną na stronie.ma posiadać możliwość łatwej aktualizacji i dodawania nowych danych opracowanych kartograficznie w projektach QGIS, do publikacji w Geoportalu, przez uprawnionych i przeszkolonych administratorów.ma posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o nowe narzędzia mapy i funkcjonalności Geoportalu, bez konieczności modyfikacji podstawowej architektury Geoportalu.ma posiadać możliwość wyświetlania danych WMS z Geoportali gmin z województwa mazowieckiego.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym w jednej z dopuszczalnych form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.plpisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro, punkt kancelaryjny.

Termin składania ofert: 4 marca 2019 r. do godz. 1200

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w niniejszym rozdziale.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.02.02.2019.5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego Z-OA.26.02.02.2019

Dotyczy zapytania ofertowego Z-OA.26.02.02.2019 na wykonanie usługi wydruku, zapisu na płytach CD/DVD, insertowania płyt CD/DVD i dostawy 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” na potrzeby realizacji projektu NSB CoRe.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.01.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji lub pobytów hotelowych, opcjonalnie wynajmu samochodów, związanych z podróżami służbowymi pracowników Zamawiającego.

Informacje wprowadzające

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi zapewnienia biletów lotniczych, biletów kolejowych, polis ubezpieczeniowych, rezerwacji oraz pobytów hotelowych, a także wynajmu samochodów, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usługi polegającej na dokonywaniu dla Zamawiającego:

Zakupu biletu lotniczego międzynarodowegoZakupu biletu lotniczego – linie low costZakupu biletu lotniczego krajowegoZwrotu oraz zmiany biletów lotniczychZakupu biletu kolejowego w formie elektronicznejZakupu biletu kolejowego w formie papierowejObsługi zwrotu lub zmiany biletów kolejowegoObsługi rezerwacji oraz rozliczenia pobytu hotelowegoOpłaty za wynajem samochoduZakupu polisy ubezpieczeniowej

Zamawiający przewiduje do 31.12.2019 r. delegacje dla 30 pracowników Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Szacunkowa liczba uczestników wyjazdów ma charakter orientacyjny, do sporządzenia kalkulacji ceny przyjęte zostały wartości prognozowane przez MBPR na podstawie posiadanych danych. Rzeczywista ilość uczestników wyjazdów uzależniona będzie od faktycznych, bieżących potrzeb Zamawiającego. Z realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynikającą z oferty prowizję.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl,pisemnej do siedziby Zamawiającego, Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, V piętro.Termin składania ofert: 22.02.2018 r. do godz. 1500

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu niż wskazane w pkt 4 zapytania ofertowego.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz

Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.02.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi wydruku, zapisu na płytach CD/DVD, insertowania płyt CD/DVD i dostawy 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” na potrzeby realizacji projektu NSB CoRe.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wydruku, zapisu na płytach CD/DVD, insertowania płyt CD/DVD i dostawy 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” na potrzeby realizacji projektu NSB CoRe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions (Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego), zwany w dalszej treści zapytania „NSB CoRe”, współfinansowany jest ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk, zapis na płytach CD/DVD, insertowanie płyt CD/DVD i dostawa 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” (zwanego dalej „zeszytem”), zgodnie z poniższymi warunkami:

Druk zeszytu:format gotowego wyrobu: 210 x 297 mm;okładka:format: 210 x 297 mm,4 str.,kolorystyka: 4 + 0,papier: karton 250 g,laminowanie 1-str. folia mat;wkład:format: 210 x 297 mm,124 str.,kolorystyka: 4 + 4,papier: kreda 100 g mat;oprawa: klejenie;nakład: 100 egz.;druk: technologia cyfrowa;wydruk próbny:kolorowe wydruki ploterowe,złożony jak gotowa publikacja.Zapis na płytach CD/DVD i insertowanie płyt:wytłoczenie/nagranie 3 plików PDF (wersję elektroniczną wkładu zeszytu oraz dwóch map) na 100 egz. płyt CD/DVD,nadrukowanie na wytłoczonych/nagranych płytach CD/DVD kolorowej grafiki zgodnie z przekazanym projektem graficznym,umocowanie na stałe wytłoczonej/nagranej płyty CD/DVD w przezroczystej kopercie na trzeciej stronie okładki każdego egzemplarza zeszytu w taki sposób, aby możliwe było wielokrotne jej wkładanie i wyjmowanie.Wykonawca dostarczy wydrukowane zeszyty (zapakowane w paczki po 10 egz.) do siedziby Zamawiającego do pokoju nr 509 znajdującego się na V piętrze budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1) w jednej z form:

skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;pisemnej do siedziby Zamawiającego – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1 (V piętro).

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. do godz. 1600. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego wraz z załącznikamiPobierz