Zakończone – Zapytanie ofertowe Z-OA.26.02.02.2019

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi wydruku, zapisu na płytach CD/DVD, insertowania płyt CD/DVD i dostawy 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” na potrzeby realizacji projektu NSB CoRe.

Informacje wprowadzające

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie zaprasza do składania ofert na usługę wydruku, zapisu na płytach CD/DVD, insertowania płyt CD/DVD i dostawy 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” na potrzeby realizacji projektu NSB CoRe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 pkt 8 ww. ustawy. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Zarządzenia nr 8 Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt NSB CoRe – North Sea Baltic Connector of Regions (Łącznik Regionów Morza Północnego i Bałtyckiego), zwany w dalszej treści zapytania „NSB CoRe”, współfinansowany jest ze środków Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wydruk, zapis na płytach CD/DVD, insertowanie płyt CD/DVD i dostawa 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” (zwanego dalej „zeszytem”), zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Druk zeszytu:
  • format gotowego wyrobu: 210 x 297 mm;
  • okładka:
   • format: 210 x 297 mm,
   • 4 str.,
   • kolorystyka: 4 + 0,
   • papier: karton 250 g,
   • laminowanie 1-str. folia mat;
  • wkład:
   • format: 210 x 297 mm,
   • 124 str.,
   • kolorystyka: 4 + 4,
   • papier: kreda 100 g mat;
  • oprawa: klejenie;
  • nakład: 100 egz.;
  • druk: technologia cyfrowa;
  • wydruk próbny:
   • kolorowe wydruki ploterowe,
   • złożony jak gotowa publikacja.
 • Zapis na płytach CD/DVD i insertowanie płyt:
  • wytłoczenie/nagranie 3 plików PDF (wersję elektroniczną wkładu zeszytu oraz dwóch map) na 100 egz. płyt CD/DVD,
  • nadrukowanie na wytłoczonych/nagranych płytach CD/DVD kolorowej grafiki zgodnie z przekazanym projektem graficznym,
  • umocowanie na stałe wytłoczonej/nagranej płyty CD/DVD w przezroczystej kopercie na trzeciej stronie okładki każdego egzemplarza zeszytu w taki sposób, aby możliwe było wielokrotne jej wkładanie i wyjmowanie.
 • Wykonawca dostarczy wydrukowane zeszyty (zapakowane w paczki po 10 egz.) do siedziby Zamawiającego do pokoju nr 509 znajdującego się na V piętrze budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.

Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać na Formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1) w jednej z form:

 • skanu przesłanego drogą elektroniczną na adres: zp@mbpr.pl;
 • pisemnej do siedziby Zamawiającego – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, przy ul. Nowy Zjazd 1 (V piętro).

Termin składania ofert: 22.02.2019 r. do godz. 1600. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.