Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.02.02.2019.5

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego Z-OA.26.02.02.2019

Dotyczy zapytania ofertowego Z-OA.26.02.02.2019 na wykonanie usługi wydruku, zapisu na płytach CD/DVD, insertowania płyt CD/DVD i dostawy 100 egz. zeszytu nr 55 serii MAZOWSZE. Analizy i Studia (ISSN 1896-6322) pt. „Studium wpływu modernizacji linii kolejowej E75 na rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy” na potrzeby realizacji projektu NSB CoRe.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.