Wynik naboru do ogłoszenia nr 12/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 12/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani  Ewa Dargiewicz zamieszkała w Łomiankach Dolnych.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Ewa Dargiewicz spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze nr 12/2024. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą. Posiada doświadczenie przy prowadzeniu projektów oraz znajomość języka angielskiego.