Wynik naboru do ogłoszenia nr 04/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 04/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisk została wybrana Pani Dominika Jędrzejczak zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Jędrzejczak wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 07/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 07/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan  Paweł Witczak  zamieszkały w Sadków.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Witczak spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 07/2024. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko głównego specjalisty.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 06/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 06/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Martyna Sałata zamieszkała w Chodkowo Działki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Martyna Sałata spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 06/2024 w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 01/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 01/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił oczekiwań do zatrudnienia na stanowisko głównego specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie wykazał się wystarczającą wiedzą.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 05/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 05/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 03/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 03/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 02/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 02/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 40/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 40/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 36/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 36/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie znajomości ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień związanych z funduszami unijnymi.