Wynik naboru do ogłoszenia nr 32/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 32/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 31/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 31/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 30/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 30/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 33/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 33/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Karolina Krzemińska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Karolina Krzemińska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 33/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko samodzielny referent.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 28/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 28/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Edyta Linowska zamieszkała w Płocku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Edyta Linowska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 28/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 26/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 26/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Jan Cieplak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Jan Cieplak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym oraz znajomością systemów informacji geograficznej.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 23/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 23/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił oczekiwań do zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie wykazał się wystarczającą wiedzą.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 27/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 27/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Krzysztof Ołdak zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Krzysztof Ołdak wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną, poza tym posiada odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy. Spełnił wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 25/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 25/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.