Wynik naboru do ogłoszenia nr 14/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 14/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat, który spełnił wymagania formalne zrezygnował z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.