Wynik naboru do ogłoszenia nr 16/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 16/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym oraz znajomością systemów informacji geograficznej.