Wynik naboru do ogłoszenia nr 15/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – kierownik zespołu (ogłoszenie nr 15/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan  Bartłomiej Białoń zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Bartłomiej Białoń spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze nr 15/2024. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się odpowiednią wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie kierowania zespołem ludzkim, które pozwoli na prawidłowe realizowanie powierzonych obowiązków.