Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.10.2021.7

Informacja dotyczy postępowania na prace demontażowe oraz dostawę i montaż nowych wykładzin dywanowych w pomieszczeniach Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1.