Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.11.11.2021.4

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi serwisu i pomocy technicznej dla maszyny XEROX 700i Digital Color Press w 2022 r.