Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.06.11.2023.6

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie - Biuro w Warszawie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.