Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.01.02.2024.6

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług kompleksowej obsługi zagranicznych wyjazdów służbowych w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i kolejowych, rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych oraz zapewnienia ubezpieczenia na czas podróży.