Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.02.02.2024.6

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usługi dostępu do Internetu łączem światłowodowym dla Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie.