Wynik naboru do ogłoszenia nr 01/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 01/2024).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił oczekiwań do zatrudnienia na stanowisko głównego specjalisty w Zespole Organizacyjno-Administracyjnym. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nie wykazał się wystarczającą wiedzą.