Wynik naboru do ogłoszenia nr 06/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 06/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Martyna Sałata zamieszkała w Chodkowo Działki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Martyna Sałata spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 06/2024 w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością przepisów z zakresu planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.