Wynik naboru do ogłoszenia nr 04/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 04/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisk została wybrana Pani Dominika Jędrzejczak zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Jędrzejczak wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną dotyczącą województwa mazowieckiego i systemu planowania strategicznego na poziomie wojewódzkim. Spełniła wymagania w zakresie oczekiwań stawianych na w/w stanowisku.