Wynik naboru do ogłoszenia nr 07/2024

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 07/2024).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan  Paweł Witczak  zamieszkały w Sadków.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Paweł Witczak spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 07/2024. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko głównego specjalisty.