Wynik naboru do ogłoszenia nr 13/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 13/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 11/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 11/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Kandydatka, która spełniła wymagania formalne nie zgłosiła się na rozmowę kwalifikacyjną.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 8/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 8/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kinga Porzuczek zamieszkała w Chęcinach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pani Kinga Porzuczek spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 8/2019 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 9/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 9/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 10/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 10/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 7/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 7/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 6/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – kierownik zespołu (ogłoszenie nr 6/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 5/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 5/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Kandydatka, która złożyła dokumenty aplikacyjne nie spełniła wymagań formalnych.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 4/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 4/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru: Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.