Wynik naboru do ogłoszenia nr 25/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – Dyrektor Oddziału Terenowego (ogłoszenie nr 25/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Marek Błaszczak zamieszkały w miejscowości Suchcice.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Marek Błaszczak w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą w zakresie zagadnień polityki rozwoju Województwa Mazowieckiego, zakresu dokumentów dla realizacji tej polityki oraz uwarunkowań prawnych jej funkcjonowania. Po za tym posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych oraz w zarządzaniu zespołem ludzkim.