Wynik naboru do ogłoszenia nr 22/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 22/2019)

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Grazyna Grzymała-Bujalska spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 22/2019 na stanowisko starszego referenta. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.