Wynik naboru do ogłoszenia nr 29/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 29/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko nikt nie został zatrudniony.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej, nie spełnił w stopniu wystarczającym wymagań niezbędnych do zatrudnienia na ww. stanowisku.