Wynik naboru do ogłoszenia nr 20/2019

Informacja o wyniku naboru

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Nazwa stanowiska – starszy referent (ogłoszenie nr 20/2019)

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bogdan Szeremeta zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Bogdan Szeremeta spełnia formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 20/2019 na stanowisko starszego referenta. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się odpowiednią wiedzą do zatrudnienia na stanowisko starszego referenta.