Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.