Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.