Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawia sprawozdanie finansowe za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe przedstawione jest w załączonych poniżej plikach w formacie PDF.