Wynik naboru do ogłoszenia nr 40/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 40/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 36/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – starszy specjalista (ogłoszenie nr 36/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie znajomości ustawy prawo zamówień publicznych oraz zagadnień związanych z funduszami unijnymi.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 38/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 38/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania strategicznego i przestrzennego na poziomie regionalnym oraz znajomością systemów informacji geograficznej.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 39/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 39/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 37/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – główny specjalista (ogłoszenie nr 37/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Na w/w stanowisko nikt nie aplikował.

Komunikat dotyczący składania aplikacji na ogłoszenia o naborze nr 36,37,38,39,40/2023

W związku z tym, iż termin składania aplikacji upływa z dniem 2 stycznia 2024 r. (tj. w dzień, który został wyznaczony w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie jako dzień wolny od pracy) wszystkie aplikacje złożone do dnia 3 stycznia 2024 r. będą uznane za złożone z zachowaniem właściwego terminu do złożenia.

Wynik naboru do ogłoszenia nr 41/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. Nazwa stanowiska – specjalista (ogłoszenie nr 41/2023).

Informujemy, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Renata Mierzejewska zamieszkała w Ostrołęce.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Renata Mierzejewska spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze nr 41/2023. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą merytoryczną do zatrudnienia na stanowisko specjalisty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Z-OA.26.07.11.2023.3

Informacja dotyczy postępowania na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie – Oddział Terenowy w Siedlcach oraz sprzątania terenu parkingu przed budynkiem i odśnieżanie w sezonie zimowym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.