Wynik naboru do ogłoszenia nr 40/2023

Informacja o wyniku naboru.

Nazwa jednostki – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
Nazwa stanowiska – samodzielny referent (ogłoszenie nr 40/2023).

Nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie wykazał się odpowiednią wiedzą merytoryczną w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.