Zespół Wydawniczy

Zadania zespołu:

  • organizowanie procesu wydawniczego Biura, przygotowywanie redakcyjne i techniczne powierzonych materiałów;
  • współpraca z zespołem redakcyjnym, prowadzenie prac administracyjnych i organizacyjnych dotyczących czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
  • skład oraz przygotowywanie materiałów do druku, zgodnie z procesem wydawniczym;
  • udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską;
  • prowadzenie strony internetowej czasopisma naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
  • tworzenie projektów graficznych na potrzeby Biura;
  • sprawowanie nadzoru nad poprawnym używaniem logotypów: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • sprawowanie nadzoru nad konserwacją, użytkowaniem oraz wymianą maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.