Zespół Wydawniczy

Do zadań Zespołu Wydawniczego należy w szczególności:

 • organizowanie procesu wydawniczego Biura, w tym:
  • przygotowanie redakcyjne i techniczne materiałów,
  • współpraca z Zespołem redakcyjnym periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”,
  • składanie oraz przygotowanie materiałów do druku,
  • udział w postępowaniach przetargowych na druk i oprawę introligatorską;
 • przygotowanie procesu wydawniczego periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”, serii wydawniczej „MAZOWSZE Analizy i Studia” oraz innych opracowań i publikacji wydawanych w Biurze;
 • prowadzenie prac administracyjnych i organizacyjnych niezbędnych do poprawnego funkcjonowania redakcji periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
 • prowadzenie strony internetowej periodyku naukowego „MAZOWSZE Studia Regionalne”;
 • tworzenie projektów graficznych na potrzeby Biura;
 • sprawowanie nadzoru nad poprawnym używaniem logotypów: Biura, marki MAZOWSZE oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • drukowanie, powielanie i obróbka introligatorska materiałów zleconych przez komórki organizacyjne;
 • sprawowanie nadzoru nad konserwacją, użytkowaniem oraz wymianą maszyn powielająco-drukujących i urządzeń introligatorskich.